οστρακια

Οστρακια – Τι ειναι και πως αντιμετωπιζεται

Πρόκειται για μια παρερμηνευμένη ασθένεια, καθώς όλοι πιστεύουν ότι ανήκει στην ομάδα
των ασθενειών όπως η ιλαρά, η ερυθρά, η ανεμευλογιά κλπ.

Η οστρακιά είναι μια μικροβιακή λοίμωξη, δηλαδή οφείλεται σε μικρόβιο και όχι σε ιό γι’
αυτό το λόγο χρήζει αντιβιοτικής θεραπείας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αμυγδαλίτιδα
που συνοδεύεται από εξάνθημα και οφείλεται στον στρεπτόκοκκο τύπου Α.

Η νόσος εισβάλλει απότομα με υψηλό πυρετό, φαρυγγοδυνία, διόγκωση των αμυγδαλών
που ενδεχομένως καλύπτονται και από πύον, ερυθρότητα της γλώσσας (φραουλοειδής
γλώσσα) ή/και εμετούς/κοιλιαλγία. Δεν συνυπάρχει ρινική καταρροή.

Εντός 48 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, εμφανίζεται το χαρακτηριστικό
εξάνθημα στο δέρμα, προσδίδοντας του τραχιά υφή. Είναι εντονότερο στην μασχαλιαία και
βουβωνική χώρα και όταν υποχωρήσει τελικά, το δέρμα απολεπίζεται.

Η νόσος απαιτεί αντιβιοτική αγωγή για 10 ημέρες λόγω των σοβαρότατων επιπλοκών που
μπορεί να επιφέρει αν παραμείνει αθεράπευτη και οι οποίες αφορούν στους νεφρούς και
στην καρδιά.

Καταλείπει ισόβια ανοσία και δεν υπάρχει εμβόλιο γι’ αυτήν. Μεταδίδεται με σταγονίδια
ασθενών και σπάνια με μολυσμένα αντικείμενα και την συναντούμε συνήθως σε παιδιά
σχολικής ηλικίας.

 

Πηγή: https://www.cdc.gov/groupastrep/diseases-hcp/scarlet-fever.html